කැස්ටර්බ්‍රිජ් නුවර නගරාධිපති Thomas Hardy

ISBN:

Published:

Paperback

431 pages


Description

කැස්ටර්බ්‍රිජ් නුවර නගරාධිපති  by  Thomas Hardy

කැස්ටර්බ්‍රිජ් නුවර නගරාධිපති by Thomas Hardy
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 431 pages | ISBN: | 5.47 Mb

යොවුන වියේදීම සිතූ දේ කරමින බීමතව පිළිගත සමාජ සමමතයනට පටහැනි ලෙස කටයුතු කොට තම පවුල දිවිය අහිමි කර ගත මිනිසෙකු තම දිවිය පුරා ඊට නොදෙවෙනි අයුරින කටයුතු කොට, තමා වෑයමින හිමි කර ගත යස ඉසුරු, තනතුරු හා උසස සමාජ තතතවය අහිමි වී අවසානයේදී ලක වන ශෝචණීය ඉරණමMoreයොවුන් වියේදීම සිතූ දේ කරමින් බීමත්ව පිළිගත් සමාජ සම්මතයන්ට පටහැනි ලෙස කටයුතු කොට තම පවුල් දිවිය අහිමි කර ගත් මිනිසෙකු තම දිවිය පුරා ඊට නොදෙවෙනි අයුරින් කටයුතු කොට, තමා වෑයමින් හිමි කර ගත් යස ඉසුරු, තනතුරු හා උසස් සමාජ තත්ත්වය අහිමි වී අවසානයේදී ලක් වන ශෝචණීය ඉරණම සිත් ගන්නා අයුරින් මෙම නව කථාවෙන් නිරූපණය වෙයි.19 වන සියවසේ එංගලන්තයේ සංවර්ධනය වෙමින් පැවති ග්‍රාමීය පෙදෙස් වල ජනතාවගේ හිතුවක්කාර අසම්මත ජීවිත, ඔවුන්ගේ ආදරය, වියෝවීම්, රළු ජීවන පැවැත්ම, රටේ දුර්වල ගමනාගමන, වාණිජ කෘෂිකාර්මික කටයුතු මෙන්ම සෑම අංශයකින්ම පරිහානියට පත් වෙමින් පැවති ග්‍රාමීය සමාජය මැනවින් විදහා දැක්වීමට මෙම කෘතියේ නිර්මාණකරුවා සමත් වෙයි.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "කැස්ටර්බ්‍රිජ් නුවර නගරාධිපති":


ksante.com.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us