USG Doppler

USG Doppler

USG Dopplera to urządzenie, które może mierzyć zmiany ciśnienia podczas pompowania krwi do różnych części ciała.

Ma szereg różnych ustawień i jest uważany za jedno z najbardziej przydatnych w diagnozowaniu różnych chorób i stanów. Urazy, takie jak uraz lub uraz tępym narzędziem, mogą spowodować, że będziesz bezradny bez odpowiedniej informacji o tym, jak duży nacisk jest na twoje ciało. Dlatego może być Ci bardzo trudno postawić niezbędną diagnozę potrzebną do powrotu do zdrowia.

Instrument Dopplera wykorzystuje technologię Dopplera, która wykorzystuje zasady fizyki naczyń do określenia kierunku i prędkości przepływu płynu. Odbywa się to poprzez pomiar zmian ciśnienia wzdłuż granicy między źródłem ciśnienia a obserwowanym przepływem krwi. Technologie Dopplera wykorzystują wiele typów sond do różnych celów. Istnieje kilka typów tego urządzenia wykorzystywanych w specjalnościach medycznych, takich jak radiologia, patologia, położnictwo i ortopedia, radiologia kliniczna, ultrasonografia, a nawet kardiologia.

Sondy dopplerowskie są wykorzystywane jako skuteczne narzędzie w różnych procesach obrazowania medycznego. Pozwalają na nieinwazyjną ocenę serca i płuc pacjentów, np. Z chorobami układu krążenia lub po operacjach. Monitory dopplerowskie zapewniają nieinwazyjny, nieinwazyjny i niezawodny sposób monitorowania postępów pacjentów po operacji, chorobach układu krążenia i przewlekłej niewydolności serca. Niektóre z popularnych modeli sond Dopplera dostępnych do badania pacjentów to AED (automatyczne defibrylatory zewnętrzne), BVM (minipompki bromalum pulsacyjne), EMS (stymulowana wentylacja elektroniczna), a także mankiet na sondę naczyniową lub magnetyczną.

Pomiary dopplerowskie są zwykle wykonywane u pacjentów, u których podejrzewa się problemy sercowo-naczyniowe.

Takie badania są przydatne do oceny zakresu przepływu krwi do serca, natężenia przepływu w tętnicach wieńcowych oraz przepływu mięśni i boków komory. Badania dopplerowskie ujawniają również ważne informacje o dokładnej lokalizacji zatorów wzdłuż tętnic wieńcowych. Pacjenci mogą przejść szereg testów dopplerowskich w zależności od ciężkości choroby serca, a także zakresu problemów zdrowotnych.

Głównym pomiarem używanym w badaniach dopplerowskich jest odsetek ICT (International Coronary Symptom Registry). Procent ten pochodzi z danych zebranych przez aparaty Dopplera i jest uważany za ważny marker postępu choroby. Badania wskazują, że wartości ICST odzwierciedlają wyższy odsetek progresji choroby w porównaniu z odczytami skurczowego ciśnienia krwi. Wartości procentowe ICT są oparte na odsetkach ICD normalnego zakresu dla pacjenta. Ponadto wysoki poziom odstępów między interwałami stanowi kolejny ważny aspekt TIK, które są wykorzystywane do oceny postępu choroby u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, przetrwałym zawałem mięśnia sercowego, ostrą zastoinową niewydolnością serca i kardiomiopatią niedokrwienną.

Istnieją trzy rodzaje technologii Dopplera, które są wykorzystywane do oceny choroby niedokrwiennej serca. Pierwszy typ urządzenia to tzw. Doppler ciśnienia w tętnicy promieniowej. Zwykle jest przymocowany do cewnika, który został wprowadzony do naczynia krwionośnego. To urządzenie tworzy mapę przepływu, aby lekarz mógł wyraźnie zobaczyć zakres postępu choroby. Ponadto doppler tętnicy promieniowej charakteryzuje się dużą dokładnością przy wysokim poziomie precyzji, co czyni go idealnym narzędziem diagnostycznym do badania chorób wieńcowych serca.

Drugim rodzajem urządzenia jest ultradźwiękowy Doppler. Jest podobny do radialnego Dopplera, ponieważ wykorzystuje ultradźwiękową falę dźwiękową do generowania mapy przepływu. Jednak różnica polega na tym, że zamiast tworzyć mapę za pomocą ultradźwiękowych fal dźwiękowych, wykorzystuje ona ramię robota, które jest umieszczane na ścianie klatki piersiowej badanego. Ramię robota wykonuje wymagany ruch od dystalnego do dystalnego między urządzeniem Dopplera a ścianą klatki piersiowej. Ten proces daje pełniejszy obraz postępu choroby. W następnym rozdziale porównano te dwa typy technologii Dopplera.

Jak wspomniano wcześniej, badania dopplerowskie klatki piersiowej są przydatne w ocenie osób z kardiomiopatią. Kardiomiopatia jest postępującym procesem chorobowym i te modalności mają dobrą korelację pod względem wykrywania postępu choroby. Inne podobieństwa obejmują stosowanie cyfrowego prześwietlenia klatki piersiowej i tomografii elektrycznej. Badania te można również uznać za dobrą korelację w ocenie układu sercowo-naczyniowego. Należy jednak zauważyć, że w rentgenogramie cyfrowym i tomografii elektrycznej występują pewne problemy, takie jak niska rozdzielczość przestrzenna w ciężkich przypadkach.

Zdrowie